Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Rozstrzygnięcie konkursu na stypendium naukowe NCN

Zdjęcie ilustracyjne

Uprzejmie informujemy, że powołana zarządzeniem Dziekana WPiA nr 1/2021 komisja ds. stypendium doktoranckiego w finansowanym przez NCN projekcie badawczym „Czynności procesowe na odległość w postępowaniu karnym”, nr projektu 2020/37/B/HS5/02752, po przeanalizowaniu otrzymanych dwóch zgłoszeń kierując się określonymi przez NCN kryteriami oceny postanowiła przyznać stypendium Pani mgr Renacie Badowiec.

pozostałe wiadomości