Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Nagrody i wyróżnienia

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn przyznał nagrody za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej, naukowo-badawczej oraz organizacyjnej.

Wyróżnienia zostały wręczone 19 września 2018 r. podczas uroczystości, która miała miejsce w Collegium Maximum UMK.

Nagrody Rektora to najwyższe wyróżnienie, jakie może otrzymać pracownik Uniwersytetu za swoją pracę. Rektor przyznaje je na wniosek dziekanów i kierowników jednostek.

 Nagrody indywidualne III za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej:

  • dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK
  • dr Natalia Daśko
  • prof. dr hab. Danuta Janicka
  • dr hab. Henryk Nowicki

Nagroda zespołowa II0 za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej:

  1. dr Ewa Prejs, prof. dr hab. Marek Kalinowski, dr hab. Agnieszka Olesińska, prof. UMK, dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK, dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof.UMK, dr Marian Masternak, prof. dr hab. Bogumił Brzeziński

Nagroda zespołowa III0 za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej:

  1. prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, dr Maciej Serowaniec

Wyróżnienie indywidualne za osiągnięcia w działalności organizacyjnej:

  • dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK

Wyróżnienie zespołowe za osiągnięcia w działalności organizacyjnej:

  1. dr Anna Napiórkowska, dr Beata Rutkowska

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.