Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Wnioski o stypendia dla Studentów - ważne informacje

Zdjęcie ilustracyjne

Poniżej przedstawiamy szereg informacji dotyczących stypendiów socjalnych i stypendium Rektora dla najlepszych studentów:

TERMINY OTWARCIA GENERATORA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZAPOMOGI

Generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomogi zostanie uruchomiony dnia 8 października br. Generator będzie otwarty do dnia 25 października 2018 r.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO, STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZAPOMOGI

 Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomogi należy składać w siedzibach wydziałowych komisji stypendialnych na dyżurach do dnia 25 października br.

 

Zgodnie z par. 19 ust. 3 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UMK, prawo do stypendium socjalnego ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

 

Od listopada br., zgodnie z par. 19 ust. 2 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UMK, wniosek o przyznanie stypendium socjalnego może być złożony do 10 dnia każdego miesiąca, w którym wypłaca się świadczenia.

 

UWAGA!!! Warunkiem wygenerowania wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności do Samodzielnej Sekcji ds. Studentów Niepełnoprawnych (DS nr 11, ul. Gagarina 33, Toruń).

 

TERMINY – STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Generator wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów zostanie uruchomiony dnia 15 października br.

Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów należy składać w Auli UMK (ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń) w dniach: 23, 24 i 25 października br.

Studenci studiów niestacjonarnych będą mogli złożyć wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów także 27 października br. (sobota) w Rektoracie UMK.

pozostałe wiadomości