Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Rekrutacja uzupełniająca w programie Erasmus+ dla studentów WPiA

Zdjęcie ilustracyjne

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że przystępujemy  do rekrutacji uzupełniającej na wyjazdy w ramach programu Erasmus+, która potrwa od 25 października do 5 listopada 2021 r. (do godz. 12.00).

Zasady rekrutacji i wymogi formalne są identyczne z tymi, które obowiązywały w rekrutacji podstawowej (zasady rekrutacji dostępne są tutaj). Komplet dokumentów prosimy składać w kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem oraz numerem indeksu u p. dr Aleksanadry Kleśty-Nawrockiej (pok. 130). Proszę pamiętać aby wszystkie dokumenty były opatrzone Państwa własnoręcznym podpisem.

Ważne informacje o zasadach rekrutacji dostępne są także na stronie: https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus-plus-2021-2027/studenci-studia/

Proszę upewnić się, że dostarczacie Państwo komplet dokumentów:

  • Formularz rekrutacyjny dostępny jest tutaj:
  • Wybierając uczelnie przyjmujące proszę upewnić się, że po zakończeniu poprzedniego etapu rekrutacji są na tych uczelniach jeszcze dostępne miejsca. Informacja o wykorzystanych już miejscach dostępna jest poniżej. Informację o liczbie dostępnych miejsc znajdziecie Państwo na stronie internetowej tutaj
  • Prosimy upewnić się, że w wystarczającym stopniu znacie Państwo język wykładowy wymagany przez uczelnię przyjmującą. Znajomość języka potwierdzają np. certyfikat językowy, zaświadczenie o odbyciu lektoratu, informacja z Dziekanatu o ukończeniu/uczęszczaniu do Szkoły Prawa Porównawczego. Prosimy dostarczać tylko kopie dokumentów. Informację o wymogach językowych dla konkretnych uczelnie znajdziecie Państwo na stronie internetowej tutaj
  • Proszę pamiętać o konieczności dostarczenia informacji (napisanej przez Państwa samodzielnie) o tym, iż nie toczy się przeciwko Państwu postępowanie dyscyplinarne i że nie jesteście Państwo zawieszeni w prawach studenta.
  • Oczywiście, niezbędne jest też załączenie zaświadczenia z Dziekanatu o średniej ocen.
  • Osoby uczestniczące w seminariach dyplomowych muszą dodatkowo dostarczyć zgodę Promotora.

Wykaz stypendiów przyznanych w rekrutacji podstawowej:

Kod uczelni:

kraj:

nazwa uczelni

TR ISTANBU10

Turcja

İstanbul Ticaret Üniversitesi

CZ PRAHA07

Czechy

Univerzita Karlova

TR ISTANBU10

Turcja

İstanbul Ticaret Üniversitesi

CZ PRAHA07

Czechy

Univerzita Karlova

E TENERIF01

Hiszpania

Universidad de La Laguna

F VERSAIL11

Francja

Universite de Versailles

CZ OLOMOUC01

Czechy

Univerzita Palackého v Olomouci

EE TARTU02

Estonia

Tartu Ülikool (University of Tartu) 

I ROMA03

Włochy

Luiss Guido Carli - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli

I VENEZIA01

Włochy

Università Ca' Foscari Venezia

HU BUDAPES12

Węgry

Pazmany Peter Catholic University

TR IZMIR04

Turcja

İzmir Ekonomi Üniversitesi 

TR IZMIR04

Turcja

İzmir Ekonomi Üniversitesi 

D REGENSB01

Niemcy

Universität Regensburg

I CATANIA01

Włochy

Università degli Studi di Catania

YUFE - Tor Vergata University of Rome

Włochy

 

EE TARTU02

Estonia

Tartu Ülikool (University of Tartu) 

pozostałe wiadomości