Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Prof. Emil Pływaczewski doktorem honoris causa UWM

Zdjęcie ilustracyjne

W dniu 15 października br. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. zw. dr hab. Zbigniew Witkowski wziął udział w uroczystości nadania zaszczytnego tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. zw. dr hab. Emilowi Pływaczewskiemu, dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku, wybitnemu znawcy prawa karnego i kryminologii. Podczas uroczystości Profesor Zbigniew Witkowski, w imieniu prawniczego, akademickiego środowiska naukowego UMK w Toruniu, z którego Profesor Emil Pływaczewski się wywodzi i gdzie stawiał swoje pierwsze naukowe kroki, wygłosił okolicznościowy adres. Ad multos annos Doktorze Honoris Causa !!

pozostałe wiadomości