Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Rekrutacja do Szkoły Prawa Włoskiego

Zdjęcie ilustracyjne

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że do 15 stycznia 2022 roku trwa rekrutacja do I edycji School of Italian Law in Toruń. Szkoła Prawa Włoskiego organizowana jest przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy z czołowymi włoskimi ośrodkami naukowymi - Uniwersytetem LUISS Gudio Carli w Rzymie, Uniwersytetem we Florencji oraz Uniwersytetem w Treście.


W ramach Szkoły Prawa Włoskiego odbędzie się 10 wykładów w języku angielskim o łącznym wymiarze 60 godzin dydaktycznych. W obecnej edycji kurs będzie odbywał się w formule zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams.

Zajęcia będą odbywały się w trakcie tygodnia w godzinach popołudniowych (przykładowo w czwartek lub piątek w godz. 17.00 - 20.00).

Szczegółowy program Szkoły Prawa Włoskiego dostępny jest na stronie

Warunkiem ukończenia kursu będzie przygotowanie pracy zaliczeniowej.


Osoby zainteresowane udziałem w kursie  prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: international.law@umk.pl

Opłata za kurs wynosi: 450 zł (płatność jednorazowa)

Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu uzyskał w środowisku ogólnopolskim i międzynarodowym status wiodącego ośrodka  w zakresie badań nad współczesnym prawem i ustrojem Republiki Włoskiej. Od przeszło trzydziestu lat dzięki zaangażowaniu prof. Zbigniewa Witkowskiego systematycznie rozwija się współpraca naukowa pomiędzy Wydziałem Prawa a czołowymi włoskimi ośrodkami naukowo-badawczymi z Rzymu, Palermo, Molise, Florencji, Wenecji oraz Messyny. W ramach tej współpracy, z inicjatywy prof. Z. Witkowskiego oraz prof. Gian C. De Martina z Uniwersytetu LUISS Gudio Carli w Rzymie, już od blisko 20 lat odbywają się Polsko-Włoskie Kolokwia Prawnicze. Organizowane w cyklu dwuletnim na przemian w Polsce i we Włoszech spotkania włoskich i polskich prawników pozwalają na dyskusję o newralgicznych z punktu widzenia funkcjonowania współczesnego państwa problemach. Dotychczas tematami kolokwiów były m.in. kierunki transformacji ustrojowych, sądownictwo konstytucyjne i przemiany prawa wyborczego w obu krajach. W celu upowszechniania wyników badań naukowych systematyczne ukazują się także wspólne publikacje pokonferencyjne w prestiżowych wydawnictwach naukowych. Ważnym i prestiżowym przedsięwzięciem jest prowadzenie  Rocznika Naukowego, wydawanego w wersji papierowej i elektronicznej pn. Toruńskie Studia Polsko-Włoskie/Studi polacco-italiani di Toruń, skupiającego badaczy polskich i włoskich historii, historii prawa, ustrojów państwowych oraz literaturoznawców włoskich. W 2016 r. Wydział otrzymał również zaproszenie i przystąpił do Programu Joint Master in Parliamentary Procedures and Legislative Drafting (EUPADRA) Erasmus + Programme, European Commission, organizowanego przez School of Government LUISS Guido Carli Rzym, Instituto de Derecho Parlamentario Universidad Complutense de Madrid I Institute of Advanced Legal Studies University of London. Obecnie w ramach konsorcjum w skład którego wchodzą Uniwersytet The Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli w Rzymie, Uniwersytet w Gandawie oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu realizowany jest projekt BETSKOL finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Hercules III na podstawie umowy EU-101015421. .Jednym z  koordynatorów projektu jest prof. Maciej Serowaniec z Katedry Prawa Konstytucyjnego.

pozostałe wiadomości