Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Najlepsi Absolwenci i Studenci WPiA nagrodzeni

Zdjęcie ilustracyjne

W dniu 4 grudnia odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień najlepszym Absolwentom Wydziału Prawa i Administracji, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2020/21. Podczas dyplomatorium zostały także wręczone nagrody laureatom konkursu im. prof. Jana Białocerkiewicza na najlepsze prace magisterskie napisane w roku akademickim 2020/21. Wyróżniono także najlepszego Studenta WPiA oraz Studentów realizujących karierę dwutorową.

Najlepszy absolwent Wydziału Prawa i Administracji w roku 2020/21 oraz najlepszy absolwent kierunku prawo stacjonarne:

mgr Anna Lamtych – absolwentka prawa stacjonarnego

 

Najlepszy student Wydziału Prawa i Administracji w roku 2020/21:

Bartosz Brzyski – student V roku prawa stacjonarnego

 

Najlepsi absolwenci poszczególnych kierunków studiów w roku akademickim 2020/2021:

Absolwent prawa niestacjonarnego:

mgr Karol Szczepanowski

 

Absolwent administracji stacjonarnej II stopnia:

mgr Marta Cichalewska

 

Absolwent administracji stacjonarnej I stopnia:

lic. Zuzanna Kaczorowska

 

Absolwent administracji niestacjonarnej II stopnia:

mgr Marta Laaser

 

Absolwent administracji niestacjonarnej I stopnia:

lic. Aneta Szyplik

 

Absolwent doradztwa podatkowego stacjonarnego II stopnia:

mgr Klaudia Józwik

 

Nagrodzeni w Konkursie im. Prof. Jana Białocerkiewicza na najlepsze prace magisterskie napisane w roku akademickim 2020/2021:

Nagroda pierwszego stopnia:

- mgr Adrian Kościk

tytuł pracy: Ratio legis penalizacji zniesławienia w świetle cywilnoprawnej ochrony dóbr osobistych

promotor: prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek

 

Nagroda drugiego stopnia:

- mgr Mateusz Kamiński

tytuł pracy: Zasada budzenia zaufania uczestników postępowania do władzy publicznej jako zasada ogólna w postępowaniu administracyjnym – aspekty administracyjnoprawne

promotor: dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK

 

- mgr Bartosz Matuszewski

tytuł pracy: Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkodę wyrządzoną ruchem pojazdów autonomicznych

promotor: dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK

 

Nagroda trzeciego stopnia:

- mgr Kornelia Bielska

tytuł pracy: Instrumenty ochrony konsumenta w umowie o kredyt hipoteczny

promotor: dr hab. Anna Moszyńska, prof. UMK

 

- mgr Mariusz Nowak

tytuł pracy: Dowody elektroniczne w postępowaniu cywilnym

promotor: dr hab. Agnieszka Laskowska-Hulisz, prof. UMK

 

- mgr Mikołaj Reszkowski

tytuł pracy: Relatonship between copyright and social justice

promotor: dr hab. Marcin Kilanowski, prof. UMK

 

Wyróżnienie – honorowe:

- mgr Dominika Borden

tytuł pracy: Zielone zamówienia publiczne

promotor: dr hab. Henryk Nowicki, prof. UMK

 

- mgr Weronika Michalak

tytuł pracy: Konfrontacja w postępowaniu karnym

promotor: prof. dr hab. Arkadiusz Lach

 

- mgr Ida Wiśniewska

tytuł pracy: Przepołowione czyny przeciwko mieniu

promotor: dr hab. Tomasz Oczkowski, prof. UMK

 

Studenci sportowcy uczestnicy programu Kariera dwutorowa w roku akademickim 2020/21:

 

- Sebastian Chmara – student IV roku prawa stacjonarnego; dyscyplina lekka atletyka

- Jakub Jagodziński – student II roku prawa stacjonarnego;dyscyplina koszykówka

 - Joanna Janeczek – studentka II roku prawa stacjonarnego; dyscyplina wioślarstwo

- Michał Januszewski – student IV roku prawa stacjonarnego; dyscyplina wioślarstwo

- Oliwia Krajewska – studentka III roku prawa stacjonarnego; dyscyplina taekwondo

- Mikołaj Tobera – student III roku prawa stacjonarnego; dyscyplina boks.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.