Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Najlepsi Absolwenci i Studenci WPiA nagrodzeni

Zdjęcie ilustracyjne

W dniu 4 grudnia odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień najlepszym Absolwentom Wydziału Prawa i Administracji, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2020/21. Podczas dyplomatorium zostały także wręczone nagrody laureatom konkursu im. prof. Jana Białocerkiewicza na najlepsze prace magisterskie napisane w roku akademickim 2020/21. Wyróżniono także najlepszego Studenta WPiA oraz Studentów realizujących karierę dwutorową.

Najlepszy absolwent Wydziału Prawa i Administracji w roku 2020/21 oraz najlepszy absolwent kierunku prawo stacjonarne:

mgr Anna Lamtych – absolwentka prawa stacjonarnego

 

Najlepszy student Wydziału Prawa i Administracji w roku 2020/21:

Bartosz Brzyski – student V roku prawa stacjonarnego

 

Najlepsi absolwenci poszczególnych kierunków studiów w roku akademickim 2020/2021:

Absolwent prawa niestacjonarnego:

mgr Karol Szczepanowski

 

Absolwent administracji stacjonarnej II stopnia:

mgr Marta Cichalewska

 

Absolwent administracji stacjonarnej I stopnia:

lic. Zuzanna Kaczorowska

 

Absolwent administracji niestacjonarnej II stopnia:

mgr Marta Laaser

 

Absolwent administracji niestacjonarnej I stopnia:

lic. Aneta Szyplik

 

Absolwent doradztwa podatkowego stacjonarnego II stopnia:

mgr Klaudia Józwik

 

Nagrodzeni w Konkursie im. Prof. Jana Białocerkiewicza na najlepsze prace magisterskie napisane w roku akademickim 2020/2021:

Nagroda pierwszego stopnia:

- mgr Adrian Kościk

tytuł pracy: Ratio legis penalizacji zniesławienia w świetle cywilnoprawnej ochrony dóbr osobistych

promotor: prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek

 

Nagroda drugiego stopnia:

- mgr Mateusz Kamiński

tytuł pracy: Zasada budzenia zaufania uczestników postępowania do władzy publicznej jako zasada ogólna w postępowaniu administracyjnym – aspekty administracyjnoprawne

promotor: dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK

 

- mgr Bartosz Matuszewski

tytuł pracy: Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkodę wyrządzoną ruchem pojazdów autonomicznych

promotor: dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK

 

Nagroda trzeciego stopnia:

- mgr Kornelia Bielska

tytuł pracy: Instrumenty ochrony konsumenta w umowie o kredyt hipoteczny

promotor: dr hab. Anna Moszyńska, prof. UMK

 

- mgr Mariusz Nowak

tytuł pracy: Dowody elektroniczne w postępowaniu cywilnym

promotor: dr hab. Agnieszka Laskowska-Hulisz, prof. UMK

 

- mgr Mikołaj Reszkowski

tytuł pracy: Relatonship between copyright and social justice

promotor: dr hab. Marcin Kilanowski, prof. UMK

 

Wyróżnienie – honorowe:

- mgr Dominika Borden

tytuł pracy: Zielone zamówienia publiczne

promotor: dr hab. Henryk Nowicki, prof. UMK

 

- mgr Weronika Michalak

tytuł pracy: Konfrontacja w postępowaniu karnym

promotor: prof. dr hab. Arkadiusz Lach

 

- mgr Ida Wiśniewska

tytuł pracy: Przepołowione czyny przeciwko mieniu

promotor: dr hab. Tomasz Oczkowski, prof. UMK

 

Studenci sportowcy uczestnicy programu Kariera dwutorowa w roku akademickim 2020/21:

 

- Sebastian Chmara – student IV roku prawa stacjonarnego; dyscyplina lekka atletyka

- Jakub Jagodziński – student II roku prawa stacjonarnego;dyscyplina koszykówka

 - Joanna Janeczek – studentka II roku prawa stacjonarnego; dyscyplina wioślarstwo

- Michał Januszewski – student IV roku prawa stacjonarnego; dyscyplina wioślarstwo

- Oliwia Krajewska – studentka III roku prawa stacjonarnego; dyscyplina taekwondo

- Mikołaj Tobera – student III roku prawa stacjonarnego; dyscyplina boks.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć