Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Seminarium naukowe pt. ,,Relacje Państwo-Kościół w Myśli Polityczno-Prawnej"

Zdjęcie ilustracyjne

Studenckie Koło Naukowe Doktryn Polityczno-Prawnych działające na WPiA UMK serdecznie zaprasza zainteresowanych problematyką doktorantów i studentów do czynnego jak i biernego udziału w seminarium naukowym pt ,,Relacje Państwo-Kościół w Myśli Polityczno-Prawnej", które odbędzie się 30 maja b.r. od godz. 8:45 za pomocą platformy Teams:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a_eWtN2DEjxsHSBwVS-gye9TlEYNXqeiksYV3Zb18FHM1%40thread.tacv2/1651733651522?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%224c4803d2-6cc7-4464-9173-e22ef7075dcf%22%7d

Szczegółowy program seminarium

pozostałe wiadomości