Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Zmarł prof. Stanisław Salmonowicz

Zdjęcie ilustracyjne

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 24 maja br. zmarł  Prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz długoletni nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wybitny autorytet w dziedzinie historii państwa i prawa, twórca i wieloletni Kierownik Katedry Historii Prawa Niemieckiego w Polsce oraz wychowawca wielu pokoleń prawników.

 Cześć Jego Pamięci!

Prof. zw. dr hab. Stanisław Salmonowicz – em. profesor zwyczajny nauk prawnych, wieloletni Kierownik Katedry Historii Prawa Niemieckiego w Polsce. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 1954 r. W 1960 r. uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim stopień doktora nauk prawnych pod kierunkiem prof. Karola Koranyiego. Podjął pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 1966 r. habilitował się w zakresie historii prawa. Następnie przeniósł się do Torunia i związał z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. W 1970 r. został aresztowany z przyczyn politycznych i następnie, mimo umorzenia śledztwa, usunięty z pracy arbitralną decyzją ministra. Pozbawiony katedry przeszedł do pracy w Instytucie Historii PAN, do Zakładu Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich w Toruniu, któremu poświęcił wiele lat swego życia zawodowego, wykonując i kierując fundamentalnymi dla dziejów Pomorza badaniami. W 1981 r. został zrehabilitowany i powrócił na Wydział Prawa i Administracji UMK, gdzie w 1982 r. objął nowo utworzony Zakład, a następnie Katedrę Historii Prawa Niemieckiego w Polsce, którą kierował do 2004 r. Wielokrotnie wykładał jako visiting professor na uniwersytetach francuskich i niemieckich, był lub nadal jest członkiem wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych oraz komitetów naukowych PAN.  Był członkiem czynnym PAU. Specjalizował się w zakresie historii państwa i prawa Polski oraz Europy, a zwłaszcza Niemiec, Francji i Włoch. Obok historii prawa badał dzieje polityczne oraz dzieje oświaty, kultury i nauki. Ponadto zajmował się historią najnowszą – okupacją hitlerowską, Polskim Państwem Podziemnym, Powstaniem Warszawskim i okresem stalinowskim. Autor około 1100 prac naukowych i popularno-naukowych. Opublikował ponad 40 książek, w tym m.in. wydaną czterokrotnie biografię Fryderyk Wielki oraz wznawianą trzykrotnie monografię Prusy. Dzieje państwa i społeczeństwa. Był współautorem wielotomowej Historii Pomorza, którą częściowo redagował. Wyróżniony został wieloma odznaczeniami, m.in. Krzyżami Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

pozostałe wiadomości