Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

III edycja Dnia Brokerskiego na UMK

Zdjęcie ilustracyjne

Katedra Prawa Ubezpieczeniowego oraz Katedra Zarządzania Finansami UMK zaprasza serdecznie na trzecią już edycję "Dnia Brokerskiego na UMK", który odbędzie się 17 grudnia 2018 r. na WPiA UMK (w sali posiedzeń Rady Wydziału). Formuła spotkania opiera się na chęci zacieśniania współpracy pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji oraz Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK ze środowiskiem brokerskim w Toruniu. W zeszłorocznym II Dniu Brokerskim udział wzięły liczne firmy brokerskie z Torunia. Przedstawiciele w/w firm wygłosili ciekawe prelekcje na temat ubezpieczeń cyber-risks, reasekuracji czy ubezpieczeń na życie. 

Impreza zaowocowała m.in. programami stażowymi dla naszych studentów, z których część znalazła zatrudnienie w sektorze brokerskim (i zdała egzaminy brokerskie przed KNF) jeszcze przed ukończeniem studiów. W trakcie imprezy możliwe będzie zapoznanie się z ofertą współpracy z firmami brokerskimi.  W tym roku chcielibyśmy połączyć wystąpienia brokerów z wystąpieniami pracowników naukowych z i spoza UMK, które ogniskować się będą na problematyce obowiązującej od dnia 1 października 2018 r. ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, a także wchodzącej w życie dnia 1 stycznia 2019 r. ustawie o PPK, co pozwoli na wymianę doświadczeń i spostrzeżeń w tym zakresie. Swój udział w imprezie zapowiedziały już firmy brokerskie z Torunia, a także przedstawiciele TFI, zainteresowanych dystrybucją PPK. Udział w imprezie jest bezpłatny.

Poniżej zamieszczamy szczegółowy program:

Harmonogram III „Dnia Brokerskiego na UMK”

17 grudnia 2018 r. na WPiA UMK, ul. Bojarskiego 3, Toruń (sala posiedzeń Rady Wydziału). 9:00 - 9:30 - powitanie gości 

9:30 - 11:20 - wstąpienia przedstawicieli firm brokerskich (czas wystąpień – 20 minut):

mec. Łukasz Zoń EIB S.A. - Wpływ ustawy o dystrybucji ubezpieczeń na bieżąca pracę brokera

Rafał Jaworski MENTOR S.A. – Współpraca brokera ubezpieczeniowego z placówkami medycznymi

Józef Karpiński, Jakub Ejsmont, NORD PARTNER sp. z o.o. – Zakazane powiązania pomiędzy agentami i brokerami ubezpieczeniowymi i ich wpływ na obsługę klientów korporacyjnych.

Dawid Futyma, Łukasz Koczur (POLONICA BROKER sp. z o.o.) – Ubezpieczenia transportu drogowego - zagadnienia ogólne 

Konstanty Potocki (FST MANAGEMENT sp. z o.o.) – Ubezpieczenia cyber-risks

 

11:20 -11:50 - przerwa kawowa

11:50 - 13:30 - wystąpienia przedstawicieli TFI oraz pracowników naukowych (czas wystąpień – 20 minut):

Dr Damian Walczak (UMK) – Ubezpieczenie - produkt czy usługa?

Agnieszka Łukawska (TFI SKARBIEC S.A.) – Kilka uwag o Pracowniczych Programach Kapitałowych

Dr Maciej Balcerowski (U-Solutions sp. z o.o.) – Rola brokera w dobrowolnym systemie emerytalnym

Dr Michał P. Ziemiak (UMK) – Procedury reklamacyjne brokerów ubezpieczeniowych w świetle przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

13:30 - 14:00 - dyskusja i zamknięcie III Dnia Brokerskiego.

pozostałe wiadomości