Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Listy rankingowe 10% najlepszych absolwentów WPiA

Zdjęcie ilustracyjne

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich zostały przygotowane i są dostępne w dziekanacie listy rankingowe 10% najlepszych absolwentów w roku akademickim 2017/18 dla wszystkich kierunków na Wydziale Prawa i Administracji UMK. Przypominamy, że uzyskanie najlepszych wyników na studiach uprawnia do umorzenia przez bank części pożyczki lub kredytu studenckiego. Informację na temat uzyskania miejsca na liście najlepszych absolwentów można uzyskać w dziekanacie odpowiednim dla danego kierunku studiów. Aby uzyskać umorzenie kredytu lub pożyczki studenckiej należy zgłosić się do dziekanatu w celu uzyskania stosownego zaświadczenia.

pozostałe wiadomości