Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

XXIX Ogólnopolski Zjazd Historyków Ustroju i Prawa oraz Doktryn Polityczno-Prawnych

Zdjęcie ilustracyjne

Zbliża się XXIX Ogólnopolski Zjazd Historyków Ustroju i Prawa oraz Doktryn Polityczno-Prawnych „Znaczenie historii prawa dla współczesnego dyskursu prawniczego”, którego gospodarzami są w tym roku Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego oraz Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Ustrojów Państwowych UMK. Udział w Zjeździe potwierdziło 135 badaczy, reprezentujących ośrodki naukowe z różnych stron Polski, a także zagranicy. W dniach 21 – 22 września 2023 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMK toczyć się będą dyskusje poświęcone historii prawa polskiego, powszechnej historii prawa, prawa rzymskiego, historii doktryn politycznych i prawnych. Zaplanowano dwie sesje plenarne oraz 20 bardziej wyspecjalizowanych paneli.

Program obrad dostępny jest pod adresem: zjazdhistoriaprawa.umk.pl/pages/program/

pozostałe wiadomości