Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Prawo z oceną wyróżniającą

Zdjęcie ilustracyjne
A. Romański fot. A. Romański

Z radością informujemy, że nasz flagowy kierunek "prawo" otrzymał najwyższą - wyróżniającą ocenę programową od Polskiej Komisji Akredytacyjnej!

Po raz pierwszy w historii zarówno Wydziału Prawa i Administracji, jak i całego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Komisja uznała, że w przypadku prawa na UMK, na wyróżnienie zasługuje wszystkie 6 podlegających ocenie kryteriów. PKA doceniła prawo na UMK za koncepcję i program kształcenia umożliwiający osiągnięcie zakładanych efektów, prowadzone w jednostce badania naukowe oraz liczbę i jakość kadry naukowo-dydaktycznej, współpracę z otoczeniem społecznym, gospodarczym lub kulturalnym w procesie kształcenia, wsparcie studentów w procesie uczenia się, prowadzenia badań i wchodzenia na rynek pracy, infrastrukturę dydaktyczną i naukową, a także wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia zorientowany na ewaluację efektów kształcenia i doskonalenie programu.

Jak podkreśliła Polska Komisja Akredytacyjna, Wydział Prawa i Administracji UMK wypracował wyróżniający go, spośród innych jednostek prowadzących kierunek prawo, model współpracy z otoczeniem społecznym, gospodarczym i kulturalnym, który wspiera studentów w procesie wchodzenia na rynek pracy. Jako wzorową ocenić należy także oferowaną studentom przez Wydział pomoc naukową, dydaktyczną i materialną, która sprzyja ich rozwojowi zawodowemu i społecznemu.

pozostałe wiadomości