Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Konferencja bioetyczna na WPiA

Zdjęcie ilustracyjne

11 grudnia b.r. na WPiA UMK odbyła się konferencja „20 lat Europejskiej Konwencji Bioetycznej. Postęp nauk medycznych a wyzwania dla ochrony praw człowieka w Polsce”. Konferencja zorganizowana została przez Katedrę Praw Człowieka we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przy wsparciu technicznym UCNTN. Była to kolejna konferencja z cyklu konferencji regionalnych, które realizowane są z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich - dra Adma Bodnara i mają na celu decentralizację oraz popularyzację działań Rzecznika.
  

Program konferencji

Plakat

 Konferencję otworzył Dziekan Wydziału Prawa i Administracji - Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, następnie wykłady inaugurujące zaprezentował Rzecznik Praw Obywatelskich - dr Adam Bodnar oraz Head of the Bioethics Unit of the Council of Europe - Pani Laurence Lwoff, która uczestniczyła w negocjowaniu treści Konwencji a obecnie opracowuje pod egidą Rady Europy kolejny, piąty już, protokół dodatkowy do Konwencji.
    Konferencja miała rzadko w Polsce stosowaną formułę dyskusji panelowych (tzw. roudtable discussions), w których udział wzięli wybitni eksperci reprezentujący nie tylko nauki prawne (w tym różne gałęzie prawa), lecz także przedstawiciele nauk medycznych, co zapewniło konferencji interdyscyplinarny charakter i pozwoliło na spojrzenie na Konwencję oraz prawo i praktykę polską z różnych perspektyw. Wszyscy uczestnicy konferencji byli zgodni co do tego, iż nie widzą przeszkód (prawnych) dla ratyfikacji Konwencji oraz że należy dołączyć do 29 państw które już to uczyniły. Podkreślono, że Konwencja ma charakter ramowy i przewiduje możliwość wprowadzenia szerszej ochrony. Choć większość zakresu przedmiotowego Konwencji (np. zgoda pacjenta, zasady prowadzenia badań biomedycznych oraz transplantacji tkanek i organów) jest przedmiotem regulacji krajowych, nadal brakuje odpowiedniego ustawodawstwa odnośnie testów genetycznych oraz antycypowanych oświadczeń woli (in. oświadczeń pro futuro).

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.