Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Prawo o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Filip Krokos

W dniu 9 maja 2019 r. w Hotelu Uniwersyteckim odbyła się III edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej egzekucji administracyjnej, organizowana przez Zakład Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy z Oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu, zatytułowana „Prawo o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Teraźniejszość i perspektywy”. Patronat nad wydarzeniem objął Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. Zbigniew Witkowski oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu.

W trakcie Konferencji zostało wygłoszonych 9 referatów. Prelegentami oraz aktywnymi uczestnikami naukowej dyskusji byli zarówno przedstawiciele czołowych polskich uczelni oraz praktycy – pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z oddziałów z całej Polski. Konferencję otworzyli dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego UMK, prof. Andrzej Sokala – Prorektor UMK ds. Studenckich i Polityki Kadrowej, prof. Zbigniew Witkowski, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK, oraz Bronisław Pierzynowski, Dyrektor Oddziału ZUS w Toruniu.    

Pierwszy panel, moderowany przez dr. Mariana Masternaka z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dotyczył zagadnień o charakterze ogólnym i terminologicznym. Pierwszym prelegentem był dr hab. Piotr Przybysz z Uniwersytetu Warszawskiego, który przedstawił referat „O potrzebie zrewidowania niektórych poglądów dotyczących postępowania egzekucyjnego w administracji”. „Przesłanki dopuszczalności drogi egzekucyjnej administracyjnej i sądowej (ocena spójności systemowej kryteriów, do których odwołuje się ustawodawca przy ich wyznaczaniu)” to temat zaproponowany przez dr hab. Martę Romańską, prof. UJ, która już po raz trzeci podzieliła się swoimi refleksjami z uczestnikami konferencji. Natomiast Rzecznik Akademicki UMK, dr Bartłomiej Chludziński wygłosił referat pt. „Mediacja w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Teraźniejszość i perspektywy”, który wywołał liczne kontrowersje w późniejszej dyskusji.

Drugi panel poświęcony został egzekwowaniu różnego rodzaju obowiązków niepieniężnych. Jako pierwszego do wygłoszenia referatu dr hab. Marta Romańska, prof. UJ zaprosiła dr. Michała Miłosza z Uniwersytetu Gdańskiego. Poruszył on problematykę „Egzekucji administracyjnej niepieniężnych obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych – przeszłość, teraźniejszość i wyzwania na przyszłość”. Drugą referentką była dr Karolina Rokicka-Murszewska, która wygłosiła referat zatytułowany „Kontrowersje wokół egzekucji szczepień ochronnych”.

Ostatni panel, prowadzony przez dr. hab. Piotra Przybysza, otworzył temat „Przekształcenia podmiotowe w egzekucji administracyjnej”, zaprezentowany przez dr Annę Dalkowską z Wyższej Szkoły Bankowej Gdańsku, reprezentującą także Ministerstwo Sprawiedliwości. Głosem praktyków była mgr Magdalena Wdzięczna z Oddziału ZUS w Toruniu, która podjęła temat „Współmałżonek – podmiot z uprawnieniami w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. Wymiar praktyczny”. Dr Tomasz Brzezicki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika poruszył problematykę „Celów i funkcji opłaty egzekucyjnej”. Zwieńczeniem panelu trzeciego było wystąpienie prof. dr. hab. Bartosza Rakoczego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, zatytułowane „Skuteczność środków egzekucyjnych w zakresie prawa ochrony środowiska”.

Po każdym z paneli uczestnicy z chęcią i zaangażowaniem zabierali głos w dyskusji. Właśnie te dyskusje są dla organizatorów ogromną inspiracją i motywacją do organizacji kolejnych edycji konferencji poświęconej tematyce postępowania egzekucyjnego w administracji. Organizatorzy mają nadzieję, że konferencja pozostawi istotny ślad zarówno w środowisku teoretyków, jak i praktyków i będzie ważnym głosem w dyskusji nad zmianą ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.