Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Honorowi Profesorowie

Zdjęcie ilustracyjne
Rektor UMK z (od lewej) prof. R. Ossowskim, prof. I. Mikołajczykiem i prof. S. Salmonowiczem fot. Andrzej Romański

Podczas Święta Uniwersytetu tytuł Honorowego Profesora UMK otrzymał prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz z Wydziału Prawa i Administracji.

Tytuły Honorowych Profesorów nadane zostały po raz czwarty w historii Uczelni. Przyznaje je Senat Uniwersytetu na wniosek Kapituły Wyróżnień Honorowych. Tytuły trafiają do profesorów o wybitnym dorobku naukowym, którzy w ostatnim roku akademickim odeszli na emeryturę.


Prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz  - emerytowany profesor zwyczajny nauk prawnych, wieloletni kierownik Katedry Historii Prawa Niemieckiego w Polsce na Wydziale Prawa i Administracji UMK, specjalizujący się w historii nowożytnej, historii państwa i prawa Polski i Europy, a zwłaszcza Niemiec, Francji i Włoch. Obok historii prawa, badacz dziejów politycznych oraz dziejów oświaty, kultury i nauki. Ponadto zajmujący się także historią najnowszą – okupacją hitlerowską, Polskim Państwem Podziemnym, Powstaniem Warszawskim i okresem stalinowskim. W 1954 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1960 roku uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim stopień doktora nauk prawnych pod kierunkiem prof. Karola Koranyiego. W tym samym roku został zatrudniony jako adiunkt w Katedrze Powszechnej Historii Państwa i Prawa Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tam w 1966 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie rozprawy "Prawo karne oświeconego absolutyzmu".
W 1966 roku przeniósł się do Torunia i związał z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. W 1970 roku został aresztowany z przyczyn politycznych za działalność opozycyjną. Od 1972 roku przeszedł do pracy w Instytucie Historii PAN, do Zakładu Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich w Toruniu, któremu poświęcił wiele lat swego życia zawodowego, wykonując i kierując fundamentalnymi dla dziejów Pomorza badaniami. W 1981 roku został zrehabilitowany i powrócił na Wydział Prawa i Administracji UMK, gdzie w 1982 roku objął nowo otworzony Zakład Dawny Prawa Niemieckiego, a następnie Katedrę Historii Prawa Niemieckiego w Polsce, którą kierował do 2004 roku W 1983 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego w Instytucie Historii PAN, a w 1989 roku tytuł profesora zwyczajnego nauk prawnych. Był lub nadal jestem członkiem wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych oraz komitetów naukowych PAN, jest czynnym członkiem PAU. Wielokrotnie wykładał na uniwersytetach francuskich i niemieckich. Jest autorem 1100 prac naukowych i popularnonaukowych. Opublikował ponad 40 książek, w tym wydaną czterokrotnie biografię „Fryderyk Wielki” oraz wznawianą trzykrotnie monografię „Prusy. Dzieje państwa i społeczeństwa”. Jest współautorem wielotomowej „Historii Pomorza”. Wyróżniony został wieloma odznaczeniami, m.in. Krzyżem Wolności i Solidarności  oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.


Tytuły Honorowego Profesora UMK otrzymali do tej pory następujący naukowcy: Andrzej Kus z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Ryszard Łaszewski z Wydziału Prawa i Administracji, Włodzimierz Wincławski z Wydziału Humanistycznego (w 2015 roku); Mieczysława Czerwionka-Szaflarska z Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum, Marian Filar z Wydziału Prawa i Administracji, Włodzimierz Tyburski z Wydziału Humanistycznego (w 2016 roku) oraz prof. art. mal. Jan Pręgowski z Wydziału Sztuk Pięknych i były rektor UMK dr hab. Andrzej Jamiołkowski, prof. UMK z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (w 2017 roku).

pozostałe wiadomości