Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Administrator

Administrator strony:

Dr Maciej Serowaniec
tel.: +48-56-611-4107
e-mail: mserowaniec@umk.pl

 

Redaktorzy strony:

Dr Maciej Serowaniec
tel.: +48-56-611-4107
e-mail: mserowaniec@umk.pl

Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego
Katedra Historii Państwa i Prawa Polskiego
Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Katedra Prawa Międzynarodowego
Centrum Studiów Wyborczych
Katedra Prawa Rzymskiego i Kanonicznego
Katedra Teorii Prawa i Państwa

dr Piotr Sadowski
tel.: +48-56-611-4032
e-mail: psadowski@umk.pl

Katedra Kryminalistyki
Katedra Postępowania Karnego
Katedra Praw Człowieka
Katedra Prawa Karnego i Kryminologii
Katedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej
Centrum Badań nad Cyberprzestępczością
Kujawsko-Pomorskie Akademickie Centrum Prawa Ochrony Środowiska

mgr Krzysztof Kucharski
tel.: +48-56-611-4124
e-mail: krzysztofkucharski@umk.pl

Katedra Postępowania Cywilnego
Katedra Prawa Pracy
Katedra Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego
Katedra Prawa Cywilnego i Rodzinnego
Katedra Prawa Cywilnego i Bankowego
Katedra Prawa Handlowego
Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego

mgr Łukasz Maszewski
tel.: +48-56-611-4124
e-mail: maszewski@umk.pl

Katedra Prawa Administracyjnego
Katedra Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego
Katedra Prawa Europejskiego
Katedra Prawa Finansów Publicznych
Katedra Prawa Ochrony Środowiska
Katedra Prawa Ubezpieczeniowego
Ośrodek Studiów Fiskalnych

zagadnieniami związanymi ze sprawami studentów, doktorantów, jakością kształcenia zajmować się będą na nowej stronie:

mgr Joanna Hajduk,
tel. +48 56-611-4025
e-mail: krasowska@umk.pl

 

mgr Katarzyna Kiljan
tel. +48 56-611-4011
e-mail: k_kiljan@umk.pl

 

mgr Kamila Pancewicz,
tel. +48 56-611-4108
e-mail: k.pancewicz@umk.pl