ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Administrator

Administrator strony:

Dr Maciej Serowaniec
tel.: +48-56-611-4107
e-mail: mserowaniec@umk.pl

 

Redaktorzy strony:

Dr Maciej Serowaniec
tel.: +48-56-611-4107
e-mail: mserowaniec@umk.pl

Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego
Katedra Historii Prawa i Ustrojów Państwowych
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Katedra Prawa Międzynarodowego
Centrum Studiów Wyborczych
Katedra Prawa Rzymskiego i Kanonicznego
Katedra Teorii Prawa i Państwa

dr Piotr Sadowski
tel.: +48-56-611-4032
e-mail: psadowski@umk.pl

Zakład Kryminalistyki
Katedra Postępowania Karnego
Katedra Praw Człowieka
Katedra Prawa Karnego
Centrum Badań nad Cyberprzestępczością
Kujawsko-Pomorskie Akademickie Centrum Prawa Ochrony Środowiska

mgr Krzysztof Kucharski
tel.: +48-56-611-4124
e-mail: krzysztofkucharski@umk.pl

Zakład Postępowania Cywilnego
Katedra Prawa Pracy
Katedra Prawa i Postępowania Cywilnego
Zakład Prawa Morskiego
Zakład Prawa Medycznego
Zakład Prawa Handlowego
Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego

mgr Łukasz Maszewski
tel.: +48-56-611-4124
e-mail: maszewski@umk.pl

Zakład Prawa Administracyjnego
Zakład Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego
Katedra Prawa Europejskiego
Katedra Prawa Finansów Publicznych
Katedra Prawa Ochrony Środowiska
Katedra Prawa Ubezpieczeniowego
Ośrodek Studiów Fiskalnych

zagadnieniami związanymi ze sprawami studentów, doktorantów, jakością kształcenia zajmować się będą na nowej stronie:

mgr Joanna Hajduk,
tel. +48 56-611-4025
e-mail: hajduk@umk.pl

 

mgr Katarzyna Kiljan
tel. +48 56-611-4011
e-mail: k_kiljan@umk.pl

 

mgr Kamila Pancewicz,
tel. +48 56-611-4108
e-mail: k.pancewicz@umk.pl