ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Administrator

Administrator strony, redaktor działu Aktualności i Kalendarz Wydziałowy:

mgr Mariusz Kłoda
tel.: +48-56-611-4076
e-mail: mtkloda@umk.pl

Redaktorzy strony:

Dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK
tel.: +48-56-611-4107
e-mail: mserowaniec@umk.pl

Katedra Prawa Konstytucyjnego
Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego
Centrum Studiów Wyborczych

dr Piotr Sadowski
tel.: +48-56-611-4032
e-mail: psadowski@umk.pl
Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki
Katedra Praw Człowieka
Katedra Prawa Karnego
Centrum Badań nad Cyberprzestępczością

dr Krzysztof Kucharski
tel.: +48-56-611-4124
e-mail: krzysztofkucharski@umk.pl

Katedra Prawa Ochrony Środowiska i Publicznego Prawa Gospodarczego
Katedra Teorii Prawa i Państwa
Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Ustrojów Państwowych

dr Łukasz Maszewski
tel.: +48-56-611-4124
e-mail: maszewski@umk.pl
Katedra Prawa Administracyjnego
Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
Katedra Prawa Finansów Publicznych
Ośrodek Studiów Fiskalnych

mgr Mariusz Kłoda
tel.: +48-56-611-4076
e-mail: mtkloda@umk.pl
Katedra Prawa Pracy
Katedra Prawa i Postępowania Cywilnego
Katedra Prawa Handlowego i Morskiego
Katedra Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego

 

zagadnieniami związanymi ze sprawami studentów, doktorantów, jakością kształcenia zajmują się:

mgr Joanna Hajduk,
tel. +48 56-611-4025
e-mail: hajduk@umk.pl

 

mgr Katarzyna Kiljan
tel. +48 56-611-4011
e-mail: k_kiljan@umk.pl

 

mgr Kamila Pancewicz,
tel. +48 56-611-4108
e-mail: k.pancewicz@umk.pl