Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wydziału Prawa i Administracji - www.law.umk.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację dostępności cyfrowej sporządzono na podstawie samobadania przeprowadzonego przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Na adres poczty elektronicznej dostepnosc@umk.pl można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Deklarację dostępności architektonicznej sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Wydział Prawa i Administracji

Informacje ogólne:

Dojazd/dojście do budynku

Przed budynkiem brak ogólnodostępnego parkingu. Znajduje się parking dla pracowników z trzema miejscami dla osób z niepełnosprawnością, które posiadają oznaczenia pionowe i poziome.

Do budynku prowadzi  główne wejście z pochylnią dla osób z niepełnosprawnością. Drzwi otwierane są ręcznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku znajdują się cztery klatki schodowe. Każde schody można ominąć windą. Windy znajdują się przy klatkach schodowych.

Jedna winda w nowej części budynku posiada wewnątrz i na zewnątrz oznaczenia w Braille’u,  posiada sygnalizację głosową.

Rozkład pomieszczeń

Przy wejściu do budynku znajduje się portiernia (lada na wysokości 90 cm.) W pobliżu wejścia jest informacja o rozkładzie pomieszczeń.

W głównej części budynku na parterze i w nowej części budynku na każdej kondygnacji znajduje się toaleta/łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Wszystkie audytoria  w starej części budynku posiadają platformy dźwigowe umożliwiające wjazd do sal osobom z niepełnosprawnością.

Wyposażenie wspomagające

Ewakuacja