Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Prawo – studia stacjonarne

Program i plany studiów

Program studiów stacjonarnych prawo – studenci rozpoczynający studia od roku 2019-2020 (628 KB)

Program studiów stacjonarnych prawo – studenci rozpoczynający studia od roku 2014-2015 (552 KB)

 

Plan studiów stacjonarnych – studenci rozpoczynający studia od roku 2019-2020 (383 KB)

Plan studiów – studenci rozpoczynający studia od roku 2016-2017 (110 KB)

Plan studiów – studenci rozpoczynający studia od roku 2014-2015 (110 KB)

Plan studiów – studenci rozpoczynający studia od roku 2013-2014 (108 KB)

Plan studiów – studenci rozpoczynający studia od roku 2012-2013 (108 KB)

 

Harmonogramy zajęć

Harmonogram zajęć – Prawo I rok 2019-20_sem. zimowy (293 KB)

Harmonogram zajęć – Prawo II rok 2019-20 sem. zimowy (297 KB)

Harmonogram zajęć – Prawo III rok 2019-20_sem. zimowy (292 KB)

Harmonogram zajęć – Prawo IV rok 2019-20 sem. zimowy (288 KB)

Harmonogram zajęć – Prawo V rok 2019_20 sem. zimowy (286 KB)

 

Seminaria, fakultety, przedmioty specjalizacyjne

Lista przedmiotów fakultatywnych 2019-2020_prawo_stacjonarne (230 KB)

Lista przedmiotów fakultatywnych_semestr zimowy_2019-2020_z podziałem na godziny (217 KB)

Przedmioty specjalizacyjne _prawo_I rok (183 KB)

Wykaz seminariów_prawo_stacjonarne_2019-2020 (310 KB)

 

Dokumenty związane z tokiem studiów

Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie kryteriów przyznawania oraz zasad studiowania w ramach Indywidualnego Programu Studiów (44 KB)

Uchwała Rady WPiA z dnia 20.11.2007 r. w sprawie zasad przenoszenia studentów z niestacjonarnych na stacjonarne oraz ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne (1,82 MB)

Zasady przepisywania ocen – wyciąg z Regulaminu Studiów (14 KB)

Zarządzenie Nr 45 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 kwietnia 2016 r. postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (194 KB)

Uchwała Rady Wydziału z 16 stycznia 2007 r. w sprawie zasad zaliczania zajęć (85 KB)