Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Prawo – studia stacjonarne

Program i plany studiów

Program studiów stacjonarnych prawo – studenci rozpoczynający studia od roku 2019-2020 (658 KB)

Program studiów stacjonarnych prawo – studenci rozpoczynający studia od roku 2014-2015 (552 KB)

 

Plan studiów stacjonarnych – studenci rozpoczynający studia od roku 2019-2020 (383 KB)

Plan studiów – studenci rozpoczynający studia od roku 2016-2017 (110 KB)

Plan studiów – studenci rozpoczynający studia od roku 2014-2015 (110 KB)

Plan studiów – studenci rozpoczynający studia od roku 2013-2014 (108 KB)

Plan studiów – studenci rozpoczynający studia od roku 2012-2013 (108 KB)

 

Harmonogramy zajęć

Uwaga! Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020-2021 odbywają się w formie zdalnej!

Harmonogram zajęć – Prawo I rok 2020-21-sem. zimowy (292 KB) – uwaga, zajęcia dla I roku rozpoczynają się 6.10.2020 r.

Harmonogram zajęć – Prawo II rok 2020-21 sem. zimowy (294 KB)

Harmonogram zajęć – Prawo III rok 2020-21 sem. zimowy (293 KB)

Harmonogram zajęć – Prawo IV rok 2020-21 sem. zimowy (286 KB)

Harmonogram zajęć – Prawo V rok 2020-21 sem. zimowy (285 KB)

 

Seminaria, fakultety, przedmioty specjalizacyjne

Lista przedmiotów fakultatywnych_prawo stacjonarne_2020_2021 (237 KB)

Przedmioty specjalizacyjne_prawo_I rok (183 KB)

Przedmioty specjalizacyjne_prawo_II rok (193 KB)

Lista przedmiotów fakultatywnych_semestr zimowy 2020-2021_przedmioty uruchomione (144 KB)

 

 

Dokumenty związane z tokiem studiów

Regulamin studiów

Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie kryteriów przyznawania oraz zasad studiowania w ramach Indywidualnego Programu Studiów (44 KB)

Zarządzenie nr 7/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zasad zmiany formy studiów (137 KB)

Uchwała Rady Wydziału z 16 stycznia 2007 r. w sprawie zasad zaliczania zajęć (85 KB)