ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Po Lektoracie (III, IV i V rok)

Oferta uzupełniająca – odpłatna

  • kursy j. prawniczego przygotowujące do egzaminu TOLES
  • kursy j. ogólnego i biznesowego przygotowujące do egzaminu TELC
  • kurs „Prawniczy angielski w kontekście prawa polskiego”
  • kurs „Negocjacje w j. angielskim”
  • kurs „Język angielski finansowy”
  • kurs „Rozwijanie swobodnej komunikacji”
  • kurs j. angielskiego B2: konwersacyjno-doskonalący

Więcej informacji: 56 611 42 12