ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Po Lektoracie (III, IV i V rok)

Oferta uzupełniająca – odpłatna

  • kursy j. prawniczego przygotowujące do egzaminu TOLES
  • kursy j. ogólnego i biznesowego przygotowujące do egzaminu TELC
  • kurs „Prawniczy angielski w kontekście prawa polskiego”
  • kurs „Negocjacje w j. angielskim”
  • kurs „Język angielski finansowy”
  • kurs „Rozwijanie swobodnej komunikacji”
  • kurs j. angielskiego B2: konwersacyjno-doskonalący

Więcej informacji: 56 611 42 12


Darmowy kurs językowy + darmowy egzamin TELC z języka angielskiego lub niemieckiego w UCJO

Drodzy Studenci!

Rozpoczynamy rekrutację do unijnego Projektu „Universitas Copernicana Thoruniensis in Futuro II -modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni” na rok akademicki 2020/2021.

W Projekcie mogą wziąć udział wyłącznie studenci 4. ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych wszystkich kierunków na wydziałach UMK.

Do wyboru kurs o profilu ogólnym lub biznesowym. W ramach finansowanego ze środków UE 80-godzinnego szkolenia (nieodpłatnego), rozwijacie kompetencje językowe i przygotowujecie się w małych grupach do nieodpłatnego, międzynarodowego egzaminu certyfikowanego z języka angielskiego na poziomie B2 lub C1 , bądź języka niemieckiego na poziomie A1 lub A2.

Proces rekrutacyjny rusza 1 września 2020 roku. W pierwszej kolejności (od 01.09.-15.09.2020), należy rozwiązać test diagnostyczny na platformie moodle w zakładce Projekt FUTURO:

Język angielski: https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id=693

Język niemiecki:  https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id=694

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do Projektu, otrzymają za pośrednictwem USOSmail, informacje o potrzebnych dokumentach i terminach składania wniosków.

Przeczytacie więcej o naszym projekcie: https://spnjo.umk.pl/student/projekty-unijne/

Na pewno warto!!!!!

Do zobaczenia!

Anna Hućko

Biuro Projektu: spnjo-futuro@umk.pl