Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Inaguracja projektu Better Knowledge for Better Solutions (BETKOSOL)

Zdjęcie ilustracyjne

W dniach 28-29 stycznia br. w formie zdalnej odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa inaugurująca projekt badawczy pt. Better Knowledge for Better Solutions (BETKOSOL). W trakcie sesji zamykającej pierwszy dzień konferencji referat pt. "Why did Poland not join EPPO?" wygłosili dr Natalia Daśko oraz prof. Maciej Serowaniec. Oprócz licznego grona badaczy zaangażowanych w realizację projektu udział w konferencji wzięli także przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Prokuratury Europejskiej oraz Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

 

Projekt BETSKOL finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Hercules III na podstawie umowy EU-101015421. Projekt ten  realizowany jest przez konsorcjum w skład którego wchodzą Uniwersytet The Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli w Rzymie, Uniwersytet w Gandawie oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jednym z  koordynatorów projektu jest prof. Maciej Serowaniec z Katedry Prawa Konstytucyjnego, zaś w w gronie wykonawców projektu znaleźli się prof. Zbigniew Witkowski, dr Natalia Daśko, dr Jagoda Jaskulska, prof. Wojciech Morawski oraz prof. Jacek Wantoch-Rekowski.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie: https://betkosol.luiss.it/

 

(EU-101015421)

(EU-101015)

(EU-101015421)

(EU-10)

pozostałe wiadomości