Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Konkurs im. Prof. Jana Białocerkiewicza na najlepsze prace magisterskie na WPiA rozstrzygnięty

Zdjęcie ilustracyjne

Z radością informujemy, że na podstawie dokonanej oceny Sąd Konkursowy postanowił przyznać następujące nagrody i wyróżnienia w Konkursie im. Prof. Jana Białocerkiewicza na najlepsze prace magisterskie napisane na Wydziale Prawa i Administracji UMK w roku akademickim 2022/2023

Nagroda pierwszego stopnia:

- mgr Kamil Jan Wojciechowski

tytuł pracy: Uchwały o przeciwdziałaniu „ideologii LGBT” i problem ich zgodności z prawem

promotor: dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK

 

Nagroda drugiego stopnia:

- mgr Łukasz Gostyński

tytuł pracy: Analiza porównawcza wybranych aspektów instytucji kontrasygnaty aktów głowy państwa w porządku konstytucyjnym Królestwa Belgii i Rzeczypospolitej Polskiej

promotor: dr hab. Anna Tarnowska, prof. UMK

 

Nagroda trzeciego stopnia:

- mgr Marika Jarocka

tytuł pracy: Prawnokarne oceny zabiegu korekty płci

promotor: dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK

 

- mgr Petro Kornieiev

tytuł pracy: Transcedentia Fiscali: Analiza porównawcza administracji skarbowej w Polsce i Ukrainie w odniesieniu do wybranych aspektów prawa podatkowego

promotor: dr hab. Tomasz Brzezicki, prof. UMK

 

Wyróżnienie – honorowe:

- mgr Oskar Jakub Czerchawski

tytuł pracy: Ochrona rynku kapitałowego przed zjawiskiem insider trading

promotor: dr hab. Tomasz Oczkowski, prof. UMK

 

- mgr Aleksandra Kręciszewska

tytuł pracy: Formy prawne zatrudniania zawodników profesjonalnych

promotor: dr hab. Marzena Szabłowska-Juckiewicz

 

- mgr Szymon Ludwig

tytuł pracy: Geneza nazizmu i wpływ ideologii narodowonacjonalistycznej na ustrój III Rzeszy w latach 1933-1939

promotor: prof. dr hab. Danuta Janicka

 

- mgr Małgorzata Wypijewska

tytuł pracy: Dokumentacja medyczna w prawie polskim

promotor: dr hab. Kinga Bączyk-Rozwadowska, prof. UMK

 

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

pozostałe wiadomości