Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Projekt prof. Anny Tarnowskiej z grantem NCN

Na biurku w ciemnym pomieszczeniu stoi monitor z wyświetlonym obrazem z mikroskopu. Po prawej stronie stoją sprzęty badawcze
W konkursach OPUS i PRELUDIUM finansowanie otrzyma łącznie 407 projektów. fot. fot. Andrzej Romański

Ośmioro badaczy i badaczek z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu znalazło się wśród laureatów konkursów OPUS 25 i PRELUDIUM 22 organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

OPUS i PRELUDIUM to konkursy, które umożliwiają przeprowadzenie badań podstawowych w polskich jednostkach. W pierwszym z nich granty pozwalają na realizację kilkuletnich złożonych projektów, zbudowanie dużych zespołów naukowych, współpracę z zagranicznymi partnerami i wykorzystanie unikatowych sprzętów badawczych w innych jednostkach. Etap kariery naukowej kierownika projektu nie decyduje o przyznaniu finansowania. PRELUDIUM jest natomiast skierowane do badaczy i badaczek na bardzo wczesnym etapie kariery naukowej, dzięki czemu zyskują niepowtarzalną okazję do zdobycia pierwszego doświadczenia w realizacji projektów badawczych, niekiedy długoterminowych.

W obu konkursach na listach laureatów znalazło się osiem badaczek i badaczy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Czworo z nich otrzymało granty w konkursie OPUS 25:

Granty w konkursie PRELUDIUM otrzymali:

Narodowe Centrum Nauki przeznaczyło na wszystkie granty ponad 338 milionów złotych. W obu konkursach finansowanie otrzyma 407 projektów.

Więcej szczegółów

Lista wszystkich laureatów

pozostałe wiadomości