Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Wyniki Konkursu Prawa Rodzinnego i Spadkowego

Zdjęcie ilustracyjne

23 stycznia 2024 r. odbył się ustny finał kolejnej, już XII-tej, edycji dorocznego Konkursu Prawa Rodzinnego i Spadkowego, zorganizowanego przez Zespół Prawa Rodzinnego i Spadkowego Katedry Prawa Cywilnego.

W tegorocznej edycji Konkursu wzięło udział blisko 120 studentek i studentów WPiA UMK; zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych studiujących na kierunku prawo.

Podobnie jak w ubiegłych latach Konkurs składał się z dwóch etapów: część pisemnej  (w dniu 19 stycznia 2024 r.) oraz ustnej, do której zakwalifikowanych zostało dziewięć osób z najlepszymi wynikami.

Komisja Konkursowa w składzie: prof. UMK dr hab. Tomasz Justyński, LL.M. (kierownik Katedry Prawa Cywilnego – przewodniczący Komisji Konkursowej), prof. UMK dr hab. Zbigniew Kwaśniewski (SSN w stanie spoczynku), prof. WSAiB dr hab. Małgorzata Świderska, mgr Agnieszka Barańska (przedstawiciel Izby Notarialnej w Gdańsku), dr Marcin Drewek, dr Tomasz Jasiakiewicz i dr Ewa Kabza (adiunkci w Katedrze Prawa Cywilnego) zadecydowała, że w finale laury przypadły:

  • I miejsce – p. Michał Poczwardowski (stacjonarne studia prawa)
  • II miejsce – p. Maciej Żukierski (niestacjonarne studia prawa)
  • III miejsce – p. Julia Jankowska (stacjonarne studia prawa)

Wyróżnieniami uhonorowano (w kolejności alfabetycznej): p. Radomira Kwiatkowskiego, p. Antoninę Nawrocką, p. Łukasza Sośnickiego, p. Nikolę Stefanowską i p. Natalię Wrońską.

Wszyscy uczestnicy ustnego etapu Konkursu wykazali się imponującą znajomością regulacji prawa rodzinnego oraz prawa spadkowego. Komisja szczególnie doceniła umiejętność logicznej i przekonującej argumentacji oraz obrony własnego stanowiska.

Finaliści – oprócz bardzo dobrych ocen z egzaminu oraz ćwiczeń z prawa rodzinnego i spadkowego – zostali uhonorowani dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi m.in. przez Fundację Instytut Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki (ipswin.pl).

Wszystkim Finalistom oraz Uczestnikom pierwszego etapu serdecznie gratulujemy!

Foto: E. Kabza

 

pozostałe wiadomości