Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

OKN pt. "Prawo rodzinne i spadkowe wobec zmian społecznych i gospodarczych” - informacja pokonferencyjna

Zdjęcie ilustracyjne

W dniu 15 stycznia 2024 r. odbyła się kolejna edycja Konferencji, (organizowanych cyklicznie od 2012 r.) przez Katedrę Prawa Cywilnego oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Rodzinnego, pt. „Prawo rodzinne i spadkowe wobec zmian społecznych i gospodarczych”.

W skład Komitetu Naukowego Konferencji wchodzili prof. UMK, dr hab. Tomasz Justyński LL.M., kierownik Katedry Prawa Cywilnego, dr Tomasz Jasiakiewicz, dr Ewa Kabza oraz dr Marcin Drewek. W przeprowadzonych w formie zdalnej obradach wzięło udział 59 prelegentów, reprezentujących łącznie 20 polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Z uwagi na szczególnie dużą w tym roku liczbę aktywnych uczestników, konferencja po raz pierwszy podzielona została na dwa bloki tematyczne, poświęcone odpowiednio: prawu spadkowemu i prawu rodzinnemu. Cztery panele (po dwa w bloku) poprowadzone zostały przez adiunktów Katedry Prawa Cywilnego, zaś obsługę techniczną zapewniali studenci zrzeszeni w Studenckim Kole Naukowym Prawa Cywilnego i Rodzinnego funkcjonującym przy Katedrze Prawa Cywilnego. Wszystkim prelegentom serdecznie dziękujemy za przedstawione referaty i otwartość na dyskusję.

Jednocześnie już dziś zapraszamy do udziału w kolejnej, przyszłorocznej edycji konferencji. Bliższe informacje na temat terminu oraz warunków uczestnictwa publikowane będą na Facebooku na stronach Katedry Prawa Cywilnego oraz na stronach Studenckiego Koła Naukowego Prawa Cywilnego i Rodzinnego. Do zobaczenia za rok!

pozostałe wiadomości