Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Konferencja naukowa pt. „Upadłość konsumencka – w 15 -lecie wejścia w życie regulacji prawnej”

Zdjęcie ilustracyjne

Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Prawa Handlowego, działające przy Katedrze Prawa Handlowego, Morskiego i Postępowania Cywilnego WPiA UMK w Toruniu, ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej pt. „Upadłość konsumencka – w 15-lecie wejścia w życie regulacji prawnej”.

Konferencja odbędzie się dnia 19 kwietnia 2024 roku (piątek) na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, ul. Władysława Bojarskiego 3, w formule hybrydowej (stacjonarnie i online - z użyciem programu MS Teams). 

Udział czynny jest nieodpłatny.

Abstrakt należy przesłać do dnia 1 marca 2024 roku na adres mailowy: knph.wpia@umk.pl

W treści maila prosimy podać:  imię i nazwisko, uniwersytet, kierunek studiów, rok studiów, adres e-mail.

Wymogi jakie powinien spełniać abstrakt:

- liczba słów od 200 do 250,
- czcionka Times New Roman, rozmiar 12,
- interlinia 1,5,
- zwroty obcojęzyczne pisane kursywą,
- tekst wyjustowany,
- tekst w formacie programu Microsoft Word (.doc/docx) lub Adobe Reader (.pdf),
- do e-maila należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (tekst zgody dostępny w ogłoszeniach o konferencji w mediach społecznościowych lub o organizatorów knph.wpia@umk.pl).

Przewidywany czas prelekcji wynosi 7-10 minut.

Informacja o zakwalifikowaniu abstraktu zostanie przesłana do dnia 15 marca 2024 roku.

Planowane jest wydanie recenzowanej monografii pokonferencyjnej w wydawnictwie znajdującym się w aktualnie obowiązującym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wydanym przez Ministra Nauki.

Tekst do monografii powinien posiadać objętość 20 000 – 30 000 znaków. Warunkiem publikacji tekstu w monografii pokonferencyjnej jest przesłanie tekstu przez referenta w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 roku.

Udział bierny – jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia

Szczegółowy program Konferencji zostanie ogłoszony najpóźniej dnia 10 kwietnia 2024 roku.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu:
- przez wiadomość prywatną wysłaną via profil Koła Naukowego Prawa Handlowego UMK na Facebook'u;
- mailowo na adres knph.wpia@umk.pl

Organizatorzy.

Koło Naukowe Prawa Handlowego UMK
Opiekun Koła: dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska    

pozostałe wiadomości