Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

OKN „Przeobrażenia współczesnej rodziny – potrzeby prawne i uwarunkowania społeczne”

Zdjęcie ilustracyjne

W dniu 8 marca 2024 r. (piątek) Katedra Prawa Cywilnego UMK w Toruniu organizuje na platformie MS Teams kolejną edycję Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Przeobrażenia współczesnej rodziny – potrzeby prawne i uwarunkowania społeczne”.

Rodzina od zarania dziejów stanowi fundament społeczeństwa. Jednocześnie na przestrzeni wieków – z uwagi na zmieniającą się rzeczywistość społeczną, gospodarczą, kulturową a także polityczną – następowały nieuchronne zmiany zarówno modelu, jak i funkcji rodziny.

Mając na uwadze tempo zmian zachodzących w ostatnich latach i miesiącach, wzorem lat poprzednich, zaprosiliśmy Doświadczonych Badaczy do wspólnej refleksji w ramach naszej Konferencji.

Udział w Konferencji zapowiedzieli przedstawiciele 14 ośrodków akademickich (INP PAN, UW, UJ, UAM, UŁ, UWr, USz, UZ, KUL, UWM, UEK, UKW,  Akademia WSB Dąbrowa Górnicza oraz UMK), a także reprezentanci Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.

Wydarzenie objęte jest patronatem honorowym: Rzecznika Praw Obywatelskich - dra hab. Marcina Wiącka, prof. UW; Krajowej Izby Radców Prawnych; Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu; Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych; Fundacji Pracownia Dialogu oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.

Program Konferencji znajduje się na stronie Katedry Prawa Cywilnego: https://www.facebook.com/KatedraPrawaCywilnegoUMK/posts/pfbid0FRRaVuJD3wgBALbNZZbRq1V6jYoWuzseYkeS9dfJquV7gjEXtbkUbR8X6ejYPU7ul

Link do Konferencji:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTZlYzg3MTMtOWFlYy00NDA2LWE5NjAtNDg1YTYzODRiNzYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%2276a5b8c5-caef-4967-8efe-ea968367d4d3%22%7d

Kod Zespołu: 79gvp3j

Serdecznie zapraszamy!

 

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.