Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Informacja z udziału w XVII Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Podatkowego

Zdjęcie ilustracyjne

Studiowanie prawa podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji UMK to naprawdę nie muszą być tylko żmudne wykłady i kazusy na ćwiczeniach.

Można przecież podyskutować o zmianach Ordynacji podatkowej na Kopcu Kościuszki w Krakowie.  Albo o Karcie Praw Podatnika przy "Eros Bendato" na Rynku Głównym. W dniach 11-12 kwietnia br. studenci należący do Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego przy Katedrze Prawa Finansów Publicznych UMK wzięli udział w XVII Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Podatkowego organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Podatkowego TBSP UJ. Konferencja poświęcona była ochronie praw podatnika. Wygłoszono bardzo interesujące referaty, w tym na temat projektowanej aktualnie Karty Praw Podatnika. Nawet pogoda dopisała. W konferencji wzięli udział znamienici przedstawiciele nauki prawa podatkowego, w tym pracownicy Katedry Prawa Finansów Publicznych naszego Wydziału UMK:

  • Pan prof. dr hab. Bogumił Brzeziński otwierając konferencję referatem:  O zasadach ogólnych prawa podatkowego.
  • dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK z referatem na temat: International Tax Law. Taxpayer's Rights or Just Nice Lyrics?".
  • dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK, który zaprezentował referat: Gdy stabilność wykładni prawa, zasada uzasadnionych oczekiwań i innych praw podatnika kończy się na Luxleaks i przypadkowych ofiarach - czyli jak blisko od ochrony praw podatnika do patologii"
  • dr Ewa Prejs uczestnicząc w charakterze sędziego w rozprawie przed włoskim sądem podatkowym oraz prezentując referat na temat „Rzetelnego procesu podatkowego w świetle orzecznictwa UE”.

Wyjazd sfinansowany został ze środków uniwersyteckich. Warto realizować marzenia podatkowe!

pozostałe wiadomości