Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Powołanie Profesora Zbigniewa Witkowskiego w skład Kolegium Redakcyjnego "Przeglądu Sejmowego"

Zdjęcie ilustracyjne

Szef Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Jacek Cichocki powołał Pana Profesora Zbigniewa Witkowskiego w skład Kolegium Redakcyjnego "Przeglądu Sejmowego". 

Jak zwrócono uwagę w informacji zamieszczonej na stronie internetowej Sejmu RP: "Przywrócenie dawnej renomy oraz połączenie tradycji i doświadczenia uznanych naukowców ze świeżym spojrzeniem badaczy młodego pokolenia, ale już ze znacznym dorobkiem. To istota reformy „Przeglądu Sejmowego”, dzięki której czasopismo powinno odzyskać ściśle naukowy charakter i profesjonalną pozycję. Ma ono być miejscem debaty o kwestiach ustrojowych i odbudowie porządku konstytucyjnego w Polsce, reagować na wyzwania w tych obszarach oraz wyznaczać trendy. We wtorek, 23 kwietnia, odbyło się inauguracyjne spotkanie nowego kolegium redakcyjnego periodyku, którego stery objął wybitny konstytucjonalista prof. Marek Zubik, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku", https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/komunikat.xsp?documentId=FB5714263CF03B58C1258B0800500801

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szymon Hołownia skierował list do nowo powołanych Członków Kolegium Redakcyjnego (w załączeniu).

Gratulacje Panie Profesorze! 

pozostałe wiadomości