Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Uroczystość poświęcona pamięci prof. dr hab. Ryszarda Łaszewskiego

Zdjęcie ilustracyjne
Fot: Andrzej Skowroński. Zdjęcie pochodzi z zasobu Archiwum UMK.

W związku ze zbliżającą się drugą rocznicą śmierci Pana Profesora Ryszarda Łaszewskiego pragniemy zaprosić Państwa do udziału w uroczystości poświęconej pamięci naszego Mistrza, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Ustrojów Państwowych, Katedrę Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego oraz Katedrę Prawa Handlowego, Morskiego i Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu.

Uroczystość odbędzie się w dniu 24 maja 2024 roku w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, w sali 109, której uchwałą  Senatu UMK nadano imię Pana Profesora Ryszarda Łaszewskiego. Zwieńczeniem uroczystości będzie konferencja naukowa, która następnie odbędzie się w sali posiedzeń Rady Wydziału.

Z programem uroczystości można zapoznać się tutaj.

pozostałe wiadomości