Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Podziękowania za współpracę od Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego

Zdjęcie ilustracyjne

Na ręce Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, Pana Profesora Zbigniewa Witkowskiego wpłynął list od wieloletniego Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego z podziękowaniami za współpracę dla Pana Dziekana oraz całej społeczności naszego Wydziału.

pozostałe wiadomości