Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

YUFE Law network meeting - III International Conference Juridical Days in Toruń

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Projekt graficzny plakatu: prof. Nikodem Pręgowski

YUFE Law network meeting jest corocznym wydarzeniem organizowanym kolejno przez europejskie Wydziały Prawa, wchodzące w skład konsorcjum YUFE. W roku 2024 jego organizatorem jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. YUFE Law network meeting będzie doskonałą okazją na omówienie nowych trendów w edukacji prawniczej, podsumowanie całokształtu pracy naukowej i dydaktycznej w tej dziedzinie, jednocześnie dając możliwość wypracowania wspólnej strategii zmierzającej do ulepszenia funkcjonowania Wydziałów Prawa w ramach YUFE. Wydarzenie to będzie także okazją do debaty w gronie dziekanów i prodziekanów uniwersytetów europejskich nad procesem umiędzynarodowienia procesu kształcenia i badań naukowych, a także wyzwaniom towarzyszącym procesom kształcenia doktorantów. Spotkanie jest niezwykle istotne dla międzynarodowego środowiska prawniczego, a jego głównym celem jest poprawa funkcjonowania całokształtu systemu kształcenia prawników w Polsce i Europie oraz podniesienie jakości prowadzonej działalności naukowej. Konferencja jest także doskonałą szansą na promocję Torunia oraz wzmocnienia jego pozycji na międzynarodowej mapie ośrodków naukowych. Spotkaniu towarzyszyć będą III Międzynarodowe Toruńskie Dni Prawnicze "Prawo-Społeczeństwo-Demokracja".

Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej.

Program YUFE Law network meeting - III International Conference Juridical Days in Toruń

pozostałe wiadomości