Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Wokół prawa i demokracji

Zdjęcie ilustracyjne
Tegorocznemu "YUFE Law network meeting" odbywa się w formule hybrydowej towarzyszą III Międzynarodowe Toruńskie Dni Prawnicze "Prawo-Społeczeństwo-Demokracja" fot. fot. Andrzej Romański

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest gospodarzem tegorocznej odsłony "YUFE Law network meeting", wydarzenia organizowanego cyklicznie przez Wydziały Prawa uczelni tworzących konsorcjum YUFE.

Tegoroczny "YUFE Law network meeting" odbywa się w formule hybrydowej, a towarzyszą mu III Międzynarodowe Toruńskie Dni Prawnicze "Prawo-Społeczeństwo-Demokracja".

Wydarzenie jest okazją do omówienia nowych trendów w edukacji prawniczej oraz podsumowania dotychczasowych działań, zarówno w zakresie prowadzenia badań naukowych, jak i dydaktyki. Uczestnicy spotkania – osoby pełniące funkcje dziekanów i prodziekanów wydziałów prawa europejskich uniwersytetów – debatują również nad procesem umiędzynarodowienia kształcenia (także na szczeblu doktoranckim) oraz wypracowaniem wspólnej strategii zmierzającej do ulepszenia funkcjonowania swoich wydziałów w ramach YUFE.

Osoby pełniące funkcje dziekanów i prodziekanów wydziałów prawa europejskich uniwersytetów debatują na WPiA UMK m.in. nad procesem umiędzynarodowienia kształcenia
fot. Andrzej Romański

Wśród gości toruńskiej edycji "YUFE Law network meeting" znaleźli się przedstawiciele i przedstawicielki partnerów UMK w YUFE: Uniwersytetu w Rijece, Uniwersytetu w Maastricht, Uniwersytetu Wschodniej Finlandii, Uniwersytetu w Bremie. Nie zabrakło także gości z innych uczelni, także ukraińskich, co dodatkowo poszerza dialog wokół przyszłości szkolnictwa wyższego w Europie.

Program wydarzenia

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.