Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Dokumenty

UWAGA! Tekst ujednolicony Regulaminu Stażu oraz aktualnie obowiązujące załączniki dostępne są w zakładce REKRUTACJA

ZARZĄDZENIE Nr 172 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 października 2017 r. Regulamin staży studenckich krajowych realizowanych w ramach projektu pn. „Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie!” (377 KB)

Załącznik 1 do regulaminu (734 KB)
Załącznik 2 do regulaminu (397 KB)
Załącznik 3 do regulaminu (532 KB)
Załącznik 4 do regulaminu (810 KB)
Załącznik 5 do regulaminu (380 KB)
Załącznik 6 do regulaminu (529 KB)
Załącznik 7 do regulaminu (493 KB)
Załącznik 8 do regulaminu (582 KB)
Załącznik 9 do regulaminu (483 KB)
Załącznik 1 do umowy (406 KB)
Załącznik 2 do umowy (397 KB)
Załącznik 3 do umowy (417 KB)
Załącznik 4 do umowy (390 KB)
Załącznik 5 do umowy (616 KB)
Załącznik 6 do umowy (681 KB)
Załącznik 7 do umowy (565 KB)
Załącznik 8 do umowy (480 KB)
Załącznik 9 do umowy (382 KB)

 

ZARZĄDZENIE Nr 52 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 172 Rektora UMK z dnia 23 października 2017 r. Regulamin staży studenckich krajowych realizowanych w ramach projektu pn. „Staż w ZUS-ie i jesteś na plusie!”
ZR.52.2018 – zal nr 1
ZR.52.2018 – zal nr 2
ZR.52.2018 – zal nr 4