Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Uchwały RDN – Nauki Prawne 2021

Uchwała Nr 1/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Marzenie Szabłowskiej-Juckiewicz (176 KB)

Uchwała Nr 2/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr Edycie Barbarze Tkaczyk (183 KB)

Uchwała Nr 3/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Joannie Katarzynie Kisielińskiej-Garncarek (176 KB)

Uchwała Nr 4/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Katarzynie Grażynie Biskup-Grabowskiej (176 KB)

Uchwała Nr 5/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. Olgierdowi Sebastianowi Nowakowi (179 KB)

Uchwała Nr 6/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego mgr. Mikołaja Rusińskiego (131 KB)

Uchwała Nr 7/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 19 stycznia 2021 r. o zamknięciu przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Żelazkiewicz (175 KB)

Uchwała Nr 8/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Alicji Dominiki Jermoszuk (175 KB)

Uchwała Nr 9/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie kryteriów uznawania rozprawy doktorskiej za wyróżniającą (273 KB)

Uchwała Nr 1/RDNP/P/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uniwersytetu w Katedrze Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego (265 KB)

Uchwała Nr 2/RDNP/P/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uniwersytetu w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego (264 KB)

Uchwała Nr 3/RDNP/P/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uniwersytetu w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska i Publicznego Prawa Gospodarczego (268 KB)

Uchwała Nr 4/RDNP/P/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego (262 KB)

Uchwała Nr 5/RDNP/P/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Karnego (261 KB)

Uchwała Nr 6/RDNP/P/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Pracy (261 KB)

Uchwała Nr 10/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Jarosławowi Włodzimierzowi Kuropatwińskiemu (186 KB)

Uchwała Nr 11/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Marcinowi Włodzimierzowi Kubiakowi (176 KB)

Uchwała Nr 12/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Grzegorzowi Tomaszowi Klimkowi (175 KB)

Uchwała Nr 13/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Karolinie Ochocińskiej (176 KB)

Uchwała Nr 14/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie opinii o zgłoszeniu pracy doktorskiej dr Ewy Kabzy na LVI Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych, w których przewody przeprowadzono w roku akademickim 2019/2020, organizowany przez „Państwo i Prawo” (178 KB)

Uchwała Nr 15/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie opinii o zgłoszeniu pracy habilitacyjnej dr hab. Anny Brzezińskiej-Rawy, prof. UMK na LVI Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych, w których przewody przeprowadzono w roku akademickim 2019/2020, organizowany przez „Państwo i Prawo” (179 KB)

Uchwała Nr 16/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie opinii o zgłoszeniu pracy habilitacyjnej dr. hab. Pawła Nowickiego, prof. UMK na LVI Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych, w których przewody przeprowadzono w roku akademickim 2019/2020, organizowany przez „Państwo i Prawo” (179 KB)

Uchwała Nr 1/RDNP/DO/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji doktorskich Rady Dyscypliny Naukowej – Nauki Prawne na rok akademicki 2020/2021 o Panią dr hab. Marzenę Szabłowską-Juckiewicz (145 KB)

Uchwała Nr 2/RDNP/DO/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie szczegółowego trybu działania komisji Rady Dyscypliny – Nauki Prawne ds. weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8. PRK (152 KB)

Uchwała Nr 17/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Monice Michalak (129 KB)

Uchwała Nr 18/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Patryka Cioka (129 KB)

Uchwała Nr 19/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Patryka Cioka (131 KB)

Uchwała Nr 20/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Patryka Cioka (137 KB)

Uchwała Nr 21/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Dyscypliny Naukowej – Nauki Prawne do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Patryka Cioka (139 KB)

Uchwała Nr 22/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Patryka Cioka (142 KB)

Uchwała Nr 7/RDNP/P/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uniwersytetu w Katedrze Prawa Karnego (132 KB)

Uchwała Nr 3/RDNP/DO/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany składu komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji (133 KB)

Uchwała Nr 23/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Annie Janowskiej (130 KB)

Uchwała Nr 24/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Paulinie Annie Musiałowskiej (130 KB)

Uchwała Nr 25/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Sławomirowi Bernardowi Wolframowi (134 KB)

Uchwała Nr 26/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego mgr Sandry Joanny Dytłow (134 KB)

Uchwała Nr 4/RDNP/DO/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wyboru kandydata na Przewodniczącego Rady Dyscypliny – Nauki Prawne (128 KB)

Uchwała Nr 27/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Mateuszowi Adamowi Wiśniewskiemu (130 KB)

Uchwała Nr 28/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Katarzynie Wesołowskiej (130 KB)

Uchwała Nr 29/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Edyty Kot w osobie Pani dr hab. Anny Koziczak, prof. UKW (131 KB)

Uchwała Nr 30/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Edyty Kot w osobie Pana prof. dr. hab. Jerzego Kasprzaka (UWM) (131 KB)

Uchwała Nr 31/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Edyty Kot (138 KB)

Uchwała Nr 32/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z 22 czerwca 2021 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Dyscypliny – Nauki Prawne do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Edyty Kot (143 KB)

Uchwała Nr 33/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Edyty Kot (145 KB)

Uchwała Nr 34/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Anny Marii Zając w osobie Pani dr hab. Anny Koziczak, prof. UKW (132 KB)

Uchwała Nr 35/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Anny Marii Zając w osobie Pana dr hab. Marka Leśniaka, prof. UŚ (131 KB)

Uchwała Nr 36/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Anny Marii Zając (139 KB)

Uchwała Nr 37/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z 22 czerwca 2021 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Dyscypliny – Nauki Prawne do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Anny Marii Zając (144 KB)

Uchwała Nr 38/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Anny Marii Zając (145 KB)

Uchwała Nr 39/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Marii Jankowskiej w osobie Pani dr hab. Elżbiety Feret, prof. UR (131 KB)

Uchwała Nr 40/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Marii Jankowskiej w osobie Pani dr hab. Dobrosławy Marii Antonów (UWr) (131 KB)

Uchwała Nr 41/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Marii Jankowskiej (139 KB)

Uchwała Nr 42/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z 22 czerwca 2021 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Dyscypliny – Nauki Prawne do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Marii Jankowskiej (144 KB)

Uchwała Nr 43/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Marii Jankowskiej (145 KB)

Uchwała Nr 44/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Julianny Marii Makiłły-Polak (130 KB)

Uchwała Nr 45/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Agnieszce Gębczyńskiej (135 KB)

Uchwała Nr 46/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr. Karolowi Kosińskiemu (133 KB)

Uchwała Nr 8/RDNP/P/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie wyboru Członka Komisji Oceniającej Dyscypliny Nauki Prawne wyznaczonego przez Radę Dyscypliny Naukowej na kadencję 2020-2024 w osobie Pana prof. dr. hab. Arkadiusza Lacha (133 KB)

Uchwała Nr 9/RDNP/P/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie wyboru Członka Komisji Oceniającej Dyscypliny Nauki Prawne wyznaczonego przez Radę Dyscypliny Naukowej na kadencję 2020-2024 w osobie Pani dr hab. Anny Tarnowskiej, prof. UMK (133 KB)

Uchwała Nr 5/RDNP/DO/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zmiany składu IV komisji doktorskiej Rady Dyscypliny Naukowej – Nauki Prawne na rok akademicki 2020/2021 (113 KB)

Uchwała Nr 6/RDNP/DO/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 14 września 2021 r. w sprawie powołania komisji doktorskich Rady Dyscypliny – Nauki Prawne na rok akademicki 2021/2022 (113 KB)

Uchwała Nr 7/RDNP/DO/2021Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zmiany składu komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji (133 KB)

Uchwała Nr 47/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Anny Marii Mrotek w osobie Pana prof. dr. hab. Artura Kusia (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) (130 KB)

Uchwała Nr 48/RDNP/N/20221 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Anny Marii Mrotek w osobie Pana dr. hab. Ryszarda Strzelczyka, prof. UŁa (131 KB)

Uchwała Nr 49/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Anny Marii Mrotek (138 KB)

Uchwała Nr 50/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z 14 września 2021 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Dyscypliny – Nauki Prawne do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Anny Marii Mrotek (142 KB)

Uchwała Nr 51/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 14 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Anny Marii Mrotek (142 KB)

Uchwała Nr 52/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Marii Kasprzak w osobie prof. dr hab. Agnieszki Malarewicz-Jakubów (UwB) (131 KB)

Uchwała Nr 53/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Marii Kasprzak w osobie Pani dr hab. Agaty Wnukiewicz-Kozłowskiej (UWr) (130 KB)

Uchwała Nr 54/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Marii Kasprzak (138 KB)

Uchwała Nr 55/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z 14 września 2021 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Dyscypliny – Nauki Prawne do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Marii Kasprzak (142 KB)

Uchwała Nr 56/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 14 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Marii Kasprzak (144 KB)

Uchwała Nr 57/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Marka Sosnowskiego w osobie Pani prof. dr hab. Katarzyny Grzybczyk (UŚ) (132 KB)

Uchwała Nr 58/RDNP/N/20221 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Marka Sosnowskiego w osobie Pana dr. hab. Marka Świerczyńskiego, prof. UKSW (132 KB)

Uchwała Nr 59/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Marka Sosnowskiego (138 KB)

Uchwała Nr 60/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z 14 września 2021 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Dyscypliny – Nauki Prawne do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Marka Sosnowskiego (144 KB)

Uchwała Nr 61/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 14 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Marka Sosnowskiego (142 KB)

Uchwała Nr 62/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr Sylwii Napierkowskiej (131 KB)

Uchwała Nr 63/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 14 września 2021 r. w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Katarzyny Maruszewskiej (132 KB)

Uchwała Nr 10/RDNP/P/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 14 września 2021 r. opinia w sprawie stanowiska komisji konkursowej o zatrudnieniu na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego (133 KB)

Uchwała Nr 8/RDNP/DO/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 26 października 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 2/RDNP/DO/2021 z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie szczegółowego trybu działania komisji Rady Dyscypliny – Nauki Prawne ds. weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8. PRK (135 KB)

Uchwała Nr 64/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 26 października 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Małgorzacie Żukowskiej (130 KB)

Uchwała Nr 65/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 26 października 2021 r. w sprawie ustalenia formy i zakresu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8. PRK w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. Olgierdowi Sebastianowi Nowakowi (135 KB)

Uchwała Nr 66/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 26 października 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z języka angielskiego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. Olgierdowi Sebastianowi Nowakowi (145 KB)

Uchwała Nr 67/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 26 października 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8. PRK w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. Olgierdowi Sebastianowi Nowakowi (138 KB)

Uchwała Nr 68/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 26 października 2021 r. w sprawie ustalenia formy i zakresu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8. PRK w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. Karolowi Kosińskiemu (133 KB)

Uchwała Nr 69/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 26 października 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z języka angielskiego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. Karolowi Kosińskiemu (144 KB)

Uchwała Nr 70/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 26 października 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8. PRK w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Panu mgr. Karolowi Kosińskiemu (136 KB)

Uchwała Nr 71/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Krzysztofowi Żebrykowi (137 KB)

Uchwała Nr 72/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia formy i zakresu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8. PRK w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Pani mgr Agnieszce Gębczyńskiej (136 KB)

Uchwała Nr 73/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z języka angielskiego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Pani mgr Agnieszce Gębczyńskiej (145 KB)

Uchwała Nr 74/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8. PRK w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Pani mgr Agnieszce Gębczyńskiej (138 KB)

Uchwała Nr 75/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji nr 88/N/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Agaty Klimczyk oraz wyznaczeniu promotora i promotora pomocniczego (137 KB)

Uchwała Nr 76/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Wojciechowi Markowi Sosnowskiemu (131 KB)

Uchwała Nr 77/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uznania rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Marka Sosnowskiego za wyróżniającą (101 KB)

Uchwała Nr 78/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora mgr Annie Marii Zając (131 KB)

Uchwała Nr 79/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie potwierdzenia uzyskania efektów uczenia się na poziomie 8. PRK w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Karolowi Kosińskiemu (134 KB)

Uchwała Nr 80/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Karolowi Kosińskiemu w osobie Pana dr. hab. Mariana Masternaka, prof. UKW (134 KB)

Uchwała Nr 81/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Karolowi Kosińskiemu w osobie Pana dr. hab. Sławomira Fundowicza, prof. KUL (134 KB)

Uchwała Nr 82/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Karolowi Kosińskiemu w osobie Pana dr. hab. Sławomira Pawłowskiego, prof. UAM (134 KB)

Uchwała Nr 83/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia komisji doktorskiej Rady Dyscypliny – Nauki Prawne do przeprowadzenia czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Karolowi Kosińskiemu (139 KB)

Uchwała Nr 84/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Michałowi Przybyłowskiemu (135 KB)

Uchwała Nr 85/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia formy i zakresu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8. PRK w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Krzysztofowi Żebrykowi (135 KB)

Uchwała Nr 86/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z języka angielskiego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Krzysztofowi Żebrykowi (148 KB)

Uchwała Nr 87/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8. PRK w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Krzysztofowi Żebrykowi (138 KB)

Uchwała Nr 88/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia formy i zakresu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8. PRK uzyskanych przez mgr Wiolettę Małgorzatę Pawską (133 KB)

Uchwała Nr 89/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8. PRK uzyskanych przez mgr Wiolettę Małgorzatę Pawską (136 KB)

Uchwała Nr 90/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia formy i zakresu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8. PRK uzyskanych przez mgr Magdalenę Taraszkiewicz (134 KB)

Uchwała Nr 91/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8. PRK uzyskanych przez mgr Magdalenę Taraszkiewicz (137 KB)

Uchwała Nr 92/RDNP/N/2021 Rady Dyscypliny – Nauki Prawne z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o zgłoszeniu pracy doktorskiej dr. Marcina Drewka na LVII Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych, w których przewody przeprowadzono w roku akademickim 2020/2021, organizowany przez „Państwo i Prawo” (134 KB)