Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Wybór przedmiotów fakultatywnych - studia niestacjonarne

Zdjęcie ilustracyjne

Szanowni Państwo !

uprzejmie informujemy, że w dniach od 04 grudnia 2019 r. do 11 grudnia 2019 r. powinni Państwo dokonać wyboru przedmiotów fakultatywnych, które będą prowadzone w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2019/2020. W związku z powyższym prosimy o dokonanie rejestracji w systemie USOS na zgodną z planem studiów liczbę przedmiotów fakultatywnych.

(Rejestracja na fakultety nie dotyczy studentów pierwszego roku prawa).

 1. Wybierając przedmiot fakultatywny prosimy uwzględnić wymogi określone programem studiów co do ich liczby na poszczególnych kierunkach studiów.
 1. Student danego semestru studiów może wybrać tylko przedmiot, który jest przewidziany dla danego kierunku i poziomu kształcenia /semestru studiów/.
 1. Liczba wybranych fakultetów musi odpowiadać liczbie fakultetów wymaganych planem studiów dla danego semestru. Udział w dodatkowych zajęciach wymaga zgody dziekana.

Zwracamy również uwagę, iż studenci studiów drugiego stopnia nie mogą wybierać przedmiotów, które zaliczyli w toku studiów pierwszego stopnia

 1. Dokonując wyboru fakultetu proszę o zapoznanie się z zamieszczoną w załączniku nr 1 listą przedmiotów fakultatywnych, zawierającą informacje o terminie ich prowadzenia.
 1. Terminy zajęć fakultatywnych:

- sem. zimowy: 11 i 12 stycznia 2020 oraz  25 i 26 stycznia 2020 r.

-  sem. letni:  07 i 08 marca 2020 r. oraz  21 i 22 marca 2020 r.

 1. Uprzejmie przypominam, że umieszczenia danego fakultetu w rozkładzie zajęć jest uzależnione od liczby studentów, którzy dokonali rejestracji. Dla studentów zarejestrowanych na fakultety, które nie zostaną umieszczone w planie zajęć z powodu zbyt małej liczby zarejestrowanych, zostanie przeprowadzona dodatkowa rejestracja w późniejszym terminie. O terminie dodatkowej rejestracji zostaniecie Państwo poinformowani odrębnym ogłoszeniem.
 1. Uprzejmie zwracamy również uwagę Studentom pierwszego roku wszystkich kierunków studiów na potrzebę zapisania się na jeden wykład do wyboru:

 

I rok administracji 1 stopnia: (jeden z dwóch)

 1. Filozofia,
 2. Etyka urzędnicza,

I rok administracji studia drugiego stopnia: (jeden z dwóch)

 1. Prawo pomocy socjalnej,
 2. Prawo ochrony konsumenta,

I rok prawa: (jeden z dwóch)

 1. Filozofia,
 2. Podstawy socjologii.

 W przypadku przedmiotów do wyboru ich umieszczenie w planie zajęć jest uzależnione od liczby studentów dokonujących rejestracji w wyżej podanym terminie.

Semestr zimowy - niestacjonarne 2019-20 sale
Semestr letni - niestacjonarne 2019-20 sale
Fakultety_administracja I stopień_niestacjonarne
Fakultety_administracja II stopień _niestacjonarne
Fakultety_prawo_niestacjonarne

 

pozostałe wiadomości